Odborný program

sobota 2. 12. 2023


08.30 - 12.00

Registrace

09.00 - 09.05

Slavnostní zahájení

09.05 - 12.00

Dopolední blok

předsedající: Lucie Procházková, Petra Čamborová
09.05 - 09.35

 
Transsexualita – realita dneška a zítřka?
MUDr. Pavel Havelka, Ph.D.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
09.35 - 10.35

 
Transgender problematika z pohledu klinické psychologie
PhDr. Adam Suchý
Ordinace klinické psychologie, Prostějov
10.35 - 10.55

 
Kontroverze u poruch rodové identity z pohledu dětského endokrinologa        
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
10.55 - 11.25

 
Poruchy sexuální diferenciace (somatická intersexualita) – současná doba přináší kontroverze
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
11.25 - 12.00 Diskuse k celému bloku

12.00 - 13.00
 

Oběd
 

13.00 - 15.30

Odpolední blok

předsedající: Lucie Procházková, Tomáš Nečas
13.00 - 13.20

 
Racionální ATB terapie v primární péči
MUDr. Tomáš Nečas
Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
13.20 - 13.40

 
Poruchy příjmu potravy
MUDr. Jana Harníková
Dětské oddělení a dětská psychiatrická ambulance, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
13.40 - 14.10

 
Porucha příjmu potravy - daleká cesta za domovem
PhDr. Denisa Krčmová
Dětské oddělení, psychologická ambulance, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
14.10 - 14.40

 
Poruchy příjmu potravy v ambulanci dětského gynekologa
MUDr. Adéla Maňáková
Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
14.40 - 15.10

 
Nutriční péče u poruch příjmu potravy: praxe nutričního terapeuta
Ing. Bc. Lenka Kostková
Oddělení nutriční terapie, vedoucí oddělení a nutriční terapeutka, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
15.10 - 15.25

 
Láska mateřská – kazuistika
prim. MUDr. Irena Baroňová
Dětské oddělení, Nemocnice Uherské Hradiště
15.30 Zakončení semináře
   

změna programu vyhrazena