Odborný program

sobota 3. 12. 2022 


08.00 - 12.00

Registrace

09.00 - 09.15

Slavnostní zahájení

09.15 - 12.15

Dopolední blok

předsedající: Lucie Procházková, Jan Hálek
09.15 - 10.00

 
Dětská paliativní péče
MUDr. Jan Hálek, Jana Rellová, DiS.
Podpůrný a paliativní tým, FN Olomouc
10.00 - 10.20

 
Není příliš brzy na cvičení??
Mgr. Jana Slováková
FN Olomouc, Rehabillitační odd. a Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
10.20 - 10.50

 
Časný vývoj kojence a plagiocefalie u kojenců
MUDr. Lucie Procházková
Dětské oddělení, KNTB, a.s. Zlín
10.50 - 11.35

 
Dětský autismus
MUDr. Jaroslav Matýs
Soukromá ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Ostrava
11.35 - 11.50

 
Efektivní léčba zánětů očí ozonizovaným olejem v lipozomech
MUDr. Petra Pašová
Přednáška sponzorovaná společností Bausch + Lomb
11.50 - 12.05

 
Trénovaná imunita jako nástroj prevence
RNDr. Renáta Kuniaková
Přednáška sponzorovaná společností Imunoglukan
12.05 - 12.15

 
Aktuální informace pro PLDD
MUDr. Ilona Hülleová
ordinace PLDD Bystřice pod Hostýnem

12.15 - 13.00
 

Oběd
 

13.00 - 15.00

Odpolední blok

předsedající: Lucie Procházková, Zuzana Vyoralová
13.00 - 13.20

 
Nejčastější ortopedická onemocnění dětského věku
MUDr. Rudolf Uhlář
Ortopedická ambulance, KNTB, a.s. Zlín
13.20 - 13.40

 
Benigní kostní nádory a afekce – kazuistiky
MUDr. Dana Barnetová
Dětské oddělení, nemocnice Uherské Hradiště
13.40 - 14.10

 
Poruchy spánku u dětí
MUDr. Vítězslav Kouřil
Ambulance dětské psychiatrie, KNTB, a.s. Zlín
14.10 - 14.40

 
Dětský pacient na urologii
MUDr. Martin Kučera
Urologické oddělení KNTB, a.s. Zlín
14.40 - 15.00

 
Solitární ledvina 4x jinak - kazuistiky
MUDr. Zuzana Vyoralová
Dětské oddělení, Dětská nefrologická ambulance, KNTB, a.s. Zlín
15.00 Zakončení semináře
   

změna programu vyhrazena